Skip to Content Contact Us

מה היא קצבת נכות כללית

על פי החוק, מי שנכותו נפגעה או שכושר העבודה שלו צומצם בחמישים אחוז לפחות, הרי שהוא זכאי לקבל קצבת נכות כללית. מטרת הקצבה, היא לאפשר לו לקיים אורח חיים סביר שיפצה על כך שאיננו יכול להתפרנס מעבודתו. על פי החוק, יש לבחון האם העובד יכול להמשיך לבצע את עבודתו, ואז יש לקבוע האם הוא זכאי לקבל קצבת נכות כללית, בלי קשר לשאלה, האם הוא יכול לבצע עבודה אחרת.

קביעת דרגת אי כושר וקבלת הקצבה

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית, אשר משולמת לכל אדם אשר עקב נכות גופנית, שכלית או נפשית, איננו יכול לבצע את עבודתו. על פי החוק, גם עקרת בית אשר אחראית על משק הבית, יכולה לקבל קצבת נכות אם היא נפגעה בחמישים אחוז לפחות.

על מנת לקבוע את דרגת אי הכושר, הרי שיש לעבור ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. ועדה זו תקבע את אחוזי הנכות, ועל פיהם תקבע גודל הקצבה. מדובר בהליך לא פשוט שנמשך זמן מה, אך במידה ופועלים בצורה נכונה ואחראית, הרי שניתן לבצע אותו כך שבסופו של דבר, כל המידע יעמוד לרשות הוועדה וזו תוכל לקבל את התביעה ואכן לקבוע האם מדובר במקרה בו יש פגיעה של לפחות חמישים אחוז בכושר ההשתכרות.

חשוב לומר, גם אם הוועדה הרפואית סירבה את התביעה, הרי שעדיין ניתן לערער על החלטה זו, במטרה שהיא תשתנה.

קצבת נכות והטבות נלוות

כל אדם אשר יש לו ליקוי פיזי, נפשי, שכלי או אחר, אשר מונע ממנו להשתכר למחייתו בחמישים אחוז לפחות, זכאי לקבל קצבת נכות כללית, זוהי קצבה חודשית אשר משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי. זכאות זו לקצבה, מעניקה גם אפשרות לקבל הטבות נוספות, למשל, בכל מה שקשור לדיור, תחבורה (פרטית וציבורית) וכן בשירותי בריאות.

דרגת הנכות נקבעת על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי, בהתאם למצבו של החולה, ולחוות דעת של מומחים בתחום. הוועדה יכולה לקבוע קצבת נכות אך ורק אם הלקות או המחלה נמצאים בספר המבחנים הרפואיים על פיו פועל המוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה לביטוח לאומי

על מנת לקבל קצבה וכן הטבות שנגזרות מממנה, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. התביעה מוגשת בהליך מסודר באמצעות עורך דין שמתמחה בנושא, על פי הכללים קבועים שנקבעו בחוק. רק במידה והתביעה מתקבלת, הרי שנקבעים אחוזי נכות ומהם נגזרת הקצבה וכן ההטבות השונות שנגזרות ממנו.

ברגע שהוועדה מקבלת את התביעה וקובעת אחוזי נכות עם קבצת נכות, הרי שאז אפשר להתחיל ולדרוש את ההטבות השונות שמגיעות כתוצאה מכך.

באתר וכן בסניפי המוסד לביטוח לאומי קיים מדריך מפורט שמסביר כיצד אפשר להגיש תביעה, מי יכול להגיש, מה צריך בשביל זה, ומה ההליך שיש לעבור לצורך קבלת קצבה. חשוב להדגיש, ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית במידה וזו מחליטה שלא לקבל את התביעה.

 

קביעת נכות לנפגעי נפש

נפגע נפש יכול להיות מוגדר כנכה רפואי אחרי שהוא עובר הליך לקבלת קצבת נכות כללית או במסגרת פנייה לפסיכיאטר שמוסמך לשם כך. הליך זה מיועד עבור מי שמעוניין לקבל את שירותי סל השיקום שהמדינה מעניקה לנפגעי נפש ואיננו מעוניין לפנות אל ביטוח לאומי.

על פי החוק, מי שנקבעו לו אחוזי נכות על פי ליקויים מסוימים, יכול לקבל את סל השיקום, בעוד שמי שנקבע לו נכות רפואית אך איננו זכאי לקבלת קצבה, הרי שהוא זכאי להטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה.

קיים הבדל בין פנייה דרך בקשה לקבלת קצבת נכות לבין פנייה דרך פסיכיאטר. מי שפונה דרך קבלת קצבה, קרי דרך המוסד לביטוח לאומי, צריך לעבור ועדה רפואית, ובמידה והיא מקבלת את בקשתו, הרי שהוא זכאי לקבל הטבות נוספות מגופים שונים. לעומת זאת, מי שפונה דרך פסיכיאטר, הרי שהוא זכאי לקבל אך ורק את סל השיקום ולא מעבר לכך.

פגועי נפש אשר נקבעו להם פחות מארבעים אחוז נכות, זכאים לפנות אל ועדת השיקום האזורית, במטרה לקבל שירותים במסגרת סל השיקום.

מי יכול להיות מוגדר כבעל נכות?

הרשימה על פי סעיפים 33-34 לתוספת לתקנות ביטוח לאומי, כוללת פגועי נפש שמתמודדים עם התופעות הבאות:

  • סכיזופרניה
  • בעלי הפרעות נפשיות אורגניות
  • הפרעות במצבי רוח
  • הפרעות חרדה
  • הפרעות תלויות דחק
  • הפרעות אכילה
  • הפרחות דלויזיונליות

הבלוג - כל מה שמעניין בעולם העבודה

Shutterstock 1636612735 (7)

נטוורקינג ככלי לחיפוש עבודה

כל הדרכים בהן הרשת יכולה לעזור לך בחיפוש העבודה הבאה שלך

קראו עוד
Shutterstock 1337495168 (2)

10 טיפים לכתיבת קורות חיים

ריכזנו עבורכם את עשרת הטיפים המובילים שלנו לקורות חיים מעולים

קראו עוד
Shutterstock 2016262469 (1)

ארגון מגוון = ארגון מצליח

מקום עבודה הוא נכס! מה הופך אותו לכזה? כל התשובות בפנים!

קראו עוד
Shutterstock 1111032899 (1)

איך המעסיקים רואים אותנו?

המעסיקים בחברות הגדולות במשק עונים לנו על כל השאלות :)

קראו עוד
Back top top